Profi kácení


Zvláštní případy a návrhy na kácení

Malé nakloněné stromy
Kácí-li se slabý strom proti směru jeho naklonění, nestačí často místo pro posazení lopatky. Následující  způsob práce může ve většině případů pomoci:

 • Řežte nejdříve část hlavního řezu a nasaďte lopatku. Potom vyříznete zbytek hlavního řezu šikmo tak, aby šla špička lišty pod první řez. Tím zabráníte říznutí do lopatky.

Stromy se silným náklonem
Kácí-li se strom se silným náklonem ve směru náklonu, vzniká nebezpečí, že před dokončením hlavního řezu padne. V těchto případech často padne nežádoucím směrem nebo se rozštípne. Zabrání se tomu tímto způsobem zápichu:

 1. Běžný směrový zářez
 2. Řežte zápichem. Řežte rovně dozadu, až zůstane zbytek, který kmen drží. Je-li strom silnější než 25 cm v průměru, řežte zápichem z obou stran a ne rovně proříznout.
 3. Řežte nedořez kousek nad směrovým zářezem.

V-řez

Jiný způsob, jak silně nakloněné stromy kácet, je použití řezu V. Vyřízněte dva směrové zářezy kolmo na sebe tak, aby jejich špička směřovala do směru pádu (tzn. směru naklonění). Dbejte na to, aby se oba směrové zářezy protínaly před zadní stranou kmene. Potom řežte hlavní řez po úsecích, strom pomalu a bez problémů padne.

Stromy kácené šikmo k jejich směru naklonění
Chcete-li kácet strom šikmo k jeho směru naklonění, můžete použít tento způsob: Nedořez bude na straně, kam má strom padnout, silnější. Kmen se při pádu otočí žádaným směrem. Tento způsob má však své meze a nemůže ovlivnit žádné velké změny mezi nakloněním a směrem pádu. Pozor: začněte s hlavním řezem ze strany naklonění.

Snadno se štípající stromy

 1. Když nasadíte hlavní řez výše než obyčejně, můžete zabránit rozštípnutí kmene. Případné třísky zůstávají v tomto případě na pařezu. U určitých dřevin je to zvlášť důležité. Kvůli nebezpečí točených vláken dřeva v pařezu musíte dbát na dodržení dostatečně širokého nedořezu. Má být tedy širší než se běžně provádí. Tímto způsobem nedosáhnete optimální řízení pádu stromu, protože hrana, vzniklá při řezání hlavního řezu, rychle strom uvolní.
 2. Jiný způsob, aby třísky byly pouze na pařezu a ne na dolním konci kmene, je použití tzv. obráceného řezu. Dbejte  však na to, aby se oba řezy při vyříznutí směrového zářezu přesně setkaly. Při tomto způsobu nemusí být hlavní řez nasazován vysoko, což se z hlediska bezpečnosti doporučuje.
 3. Velmi snadno se štípou kořeny. Mají se na stranách kmene vždy odřezat. také určité dřeviny se snadno štípou. Štípání lze zabránit i tzv. „bělovými řezy“. Proveďte řezy na vnějších hranách nedořezu. Zabráníte tím štípnutí vláken na těchto stranách.
 4. Některé dřeviny (např. buk) praskají a štípou se kvůli pnutí v jádře dřeva. Zabrání se tomu uvolněním jádra: Před hlavním řezem se jádro vyřízne zápichem ze strany směrového zářezu. Protože při tomto způsobu se část nedořezu vyřízne, musí být zbytek nedořezu zvlášť silný. Pozor: při zápichu je zvýšené nebezpečí zpětného vrhu. Nebezpečí nehrozí jen při kácení stromů, ale i při manipulaci s motorovou pilou.

Kácení do oblouku

Mnohdy jiné stromy brání požadovanému směru pádu. to platí zejména u prosvětlovacích těžeb nebo při kácení v blízkosti vzácných dřevin, například v parku. Následující způsob Vám může pomoci:

Strom má být pokácen ve směru malé šipky. Koruna před ním stojícího stromu zabraňuje žádoucímu směru pádu. Strom lze pokácet obloukem kolem překážející koruny. Tento způsob se však hodí pouze pro stromy s maximálním průměrem 15 cm.

 1. Vyřízněte běžný směrový zářez.
 2. Hlavní řez se provádí jako obvykle, ale na levé straně se nechá trochu širší nedořez a uhne se lištou tak, že se pravá strana nedořezu přeřízne. Strom se pak tlačí doprava.

Protože je nedořez na jedné straně odříznut, může se kmen tlačit v tu stranu. Tím se docílí točení, které uvolní korunu. Potom tlačíte kmen okolo vadícího stromu do požadovaného směru pádu.

Zavěšené stromy

Může se stát, že se kácený strom zachytí v koruně druhého. Tento stav je nebezpečný. Aby se zavěšený strom sundal, měl by se použít stahovák zavěšených stromů nebo jiné zařízení. Nejsou-li tyto prostředky k dispozici, mohou pomoci tyto techniky:

 • Zjistěte, kterým směrem lze strom nejsnadněji stočit.
 • Přeřízněte nedořez, avšak nechte zbytek na té straně, kam se má strom stočit.
 • Použijte obracák nebo podobné nářadí, otáčejte strom směrem od těla.
 • Nezvedejte břemeno zády. Je-li strom silný nebo velmi pevně zavěšen, lze použít obracák. Zvedejte správně, pouze s rovnými zády.
 • Nikdy nezkoušejte kácet strom, na kterém leží druhý strom zavěšen.
 • Nikdy nekácejte další strom na strom zavěšený.
 • Nikdy nepracujte v ohroženém prostoru zavěšeného, zaklíněného stromu.