Před kácením


Startování motorové pily
Doporučujeme tyto způsoby startování:

 1. Start pily na zemi – Přišlápněte bezpečně pilu za ochranný kryt pravé ruky nohou a rukou přidržte za přední rukojeť. Tento způsob je nejúčinější při studeném startu se sytičem.
 2. Několik základních pravidel pro práci s motorovou pilou
  • Podhmat palcem
  • Rukojeť oblouku uchopte pevně a dbejte, aby byl palec v podhmatu.
  • Těsný dotyk s tělem
  • Nemějte strach z pily, držte ji těsně při těle. Tím dosáhnete bezpečné rovnováhy a pila se lépe vede.
 3. Start z ruky je zakázán

Zamezte práci osamoceného pracovníka
Pracujte dle možností společně s někým dalším (ikdyby se měl jen dívat), abyste si mohli vzájemně pomoci v případě, že by se mělo něco stát. Musíte však bezpodmínečně dodržovat vzájemnou bezpečnou vzdálenost. Musí být zcela vyloučeno, aby se partner zdržoval v pracovním prostoru na vzdálenost délky káceného kmene. Dodržujte proto vždy minimální vzdálenost na dvě délky stromu. Když pracujete sám, proveďte prohlídku pracovního prostoru.

Rovnováha
Pevným postojem s rozkročenýma nohama docílíte vyvážený bezpečný pracovní postoj.

Skrčená kolena
Při nízkých pracovních polohách krčte kolena. Tím si šetříte záda.