KÁCENÍ NENÍ JEN HRUBÉ VYUŽITÍ SÍLY A TECHNIKY
Při kácení stromů je potřeba spojit zkušenosti, dovednosti a obezřetnost, aby práce skončila bezpečně bez zranění a škod.
Kácení stromů vyžaduje promyšlené a dobře naplánované kroky, vedoucí k bezpečnému dokončení práce.
Kácení stromů

Kácení stromů je práce většinou příjemná a zajímavá. Většinou je ale tvrdá a těžká. Nicméně se správnou technikou a znalostmi jde práce snáze.

Cílem těchto stránek je, přiblížit vám situace při kácení stromů a rady, jak správně používat techniku k tomu určenou. To vše za účelem bezpečnější a snadnější realizace při kácení stromů vlastními silami bez předchozích zkušeností nebo znalostí. Tyto stránky vznikly ve spolupráci s firmou RIKAST – RIzikové cení STromů. My tím to děkujeme a věříme že následující řádky nejen pomohou předejít případným zraněním, ale třeba i zabrání škodám na majetku. Ukážeme si různé pracovní postupy, naučíme se správné manipulaci s motorovou pilou a dozvíte se, jak se pohybovat v blízkosti kácení.


Přečtěte si více
Realizace kácení

Kácení stromů

Je velmi důležité použít při kácení správný postup. Strom musí být poražen bezpečně a padnout tak, aby se následné práce jako odvětvení a našpalkování, mohly snadno provést. Kromě toho nesmí být kácením poškozeny další stromy v porostu, nebo pokud kácíte v blízkosti majetku, tak samozřejmě bez jeho poškození. Kácení stromů je ovlivněno mnohými faktory: druh dřeviny, povětrnostní podmínky, naklonění stromu, síla kmene atd. Věřte že i malá větvička dokáže napáchat neuvěřitelné škody jak na zdravý tak majetku.

Pracovní postupy při kácení

Bezpečná vzdálenost
Před započetím práce se přesvědčte, že se nikdo nenachází v ohroženém prostoru. Dodržujte vždy minimální vzdálenost


Přečtěte si více
Profi kácení

Zvláštní případy a návrhy na kácení

Malé nakloněné stromy
Kácí-li se slabý strom proti směru jeho naklonění, nestačí často místo pro posazení lopatky. Následující  způsob práce může ve většině případů pomoci:

  • Řežte nejdříve část hlavního řezu a nasaďte lopatku. Potom vyříznete zbytek hlavního řezu šikmo tak, aby šla špička lišty pod první řez. Tím zabráníte říznutí do lopatky.

Stromy se silným náklonem
Kácí-li se strom se silným náklonem ve směru náklonu, vzniká nebezpečí, že před dokončením hlavního řezu padne. V těchto případech často padne nežádoucím směrem nebo se rozštípne.


Přečtěte si více